Warunki sprzedaży

1. Zapytanie/zamówienie
Zapytanie stanowiące również wstępne zamówienie, można złożyć w formie pisemnej poprzez wysłanie formularza ze strony, wiadomości e-mail lub osobiście w siedzibie naszej firmy. Nie stanowi ono podstawy do jakichkolwiek zobowiązań finansowych ze strony Zamawiającego! W odpowiedzi bezpłatnie wykonamy i prześlemy projekt oraz wycenę.
Po akceptacji przez Zamawiającego projektu i wyceny, zlecenie zostanie przyjęte formalnie do realizacji, co stanowi podstawę do wzajemnych zobowiązań.

2. Bezpieczeństwo i weryfikacja
Przy zamawianiu pieczątek lekarskich, adwokackich, urzędowych lub poświadczających uprawnienia zawodowe, zawsze prosimy o przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do posiadania takiej pieczęci! Dbamy również o interes innych podmiotów i potwierdzamy wiarygodność zamówienia w bazach danych lub wykonując telefon sprawdzający do siedziby firmy lub instytucji.

3. Dane
Otrzymane i przesyłane przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje konieczne do realizacji zlecenia, nie są w żaden sposób udostępniane innym podmiotom. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby uprawnione. W trakcie przeglądania strony internetowej nie są gromadzone żadne dane z wyjątkiem plików cookies służących jedynie do identyfikacji przeglądarki, systemu operacyjnego oraz adresu IP, co związane jest z właściwością funkcjonowania sieci Internet.

4. Faktura
Złożenie przez podatnika VAT pisemnego zamówienia stanowi oświadczenie potwierdzające jego uprawnienie do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważnienie do wystawienia na rzecz Zamawiającego faktury VAT bez jego podpisu.

5. Płatność
- gotówką
- przelewem

6. Cena
Ceną wiążącą jest cena podana na stronie w chwili składania zamówienia. Cena ta nie zawiera kosztów przesyłki.

7. Dostawa towarów
Istnieje możliwość odbioru towaru z naszej siedziby lub dostawy na terenie Krakowa i całej Polski.
Koszt wysyłki – 10 zł netto + 23%VAT.
Przy zamówieniach powyżej 80 zł netto – dostawa na terenie Krakowa i Polski na nasz koszt. Gwarantowany czas dostawy – do 48 godzin. Standardowo czas dostawy nie przekracza 24 godzin, a z reguły dostawa w Krakowie następuje w tym samym dniu.

5. Projekt
Projekt pieczątki wykonywany jest przez naszą firmę nieodpłatnie – ściśle według wskazówek lub na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Po wykonaniu projektu wysyłamy go Zamawiającemu do akceptacji. Istnieje możliwość realizacji zlecenia przy wykorzystaniu gotowego projektu dostarczonego przez Zamawiającego, jeśli spełnia warunki techniczne oraz nie narusza praw osób drugich.

6. Reklamacje
Ewentualne reklamacje przyjmowane będą do 7 dni od daty wydania towaru – wyłącznie w formie pisemnej! Niezależnie od trybu rozpatrywania reklamacji, warunkiem jej realizacji jest dotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności wskazanego na fakturze! Po rozpatrzeniu reklamacji nasza firma wykona zlecenie powtórnie lub zwróci Zamawiającemu kwotę za reklamowane zlecenie. Termin rozpatrzenia ewentualnej reklamacji i zwrotu należności na rzecz Zamawiającego nie powinien być dłuższy niż 14 dni.

7. Gwarancja
Na wytworzone przez naszą firmę pieczątki udzielamy 3-letniej gwarancji. Warunkiem realizacji gwarancji jest prawidłowa eksploatacja pieczątki. Szczególnie nie będą uznawane reklamacje pieczątek, w których nastąpiło "spuchnięcie" elementu odbijającego z gumy polimerowej, które ma miejsce po  zastosowaniu spirytusu lub innej cieczy zamiast tuszu. 


8. Rozstrzyganie sporów.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzyga właściwy rzeczowo sąd dla siedziby firmy. Działamy od 1993 roku i do tej pory nie było takiej konieczności!

Właścicielem zakładu produkującego pieczątki i strony internetowej www.stempel.krakow.pl, jest P.W. Promotor z siedzibą w Krakowie, NIP: 678-105-09-92.